Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”

15 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny”. Co roku w Polsce bierze udział ok. 350 tys. uczniów.

W tym roku, do zmierzenia się z zadaniami przystąpiło 11 uczniów naszej szkoły. Z klasy 1 LO-B: Natalia Cieślak, Dominik Kobierzycki, Kornelia Kostrzewska, Małgorzata Organiściak, Michalina Pilch, Dominik Plichta, Patrycja Reczulska, z klasy 2 LO-B: Daniel Kaźmierczak, Jakub Lichman, Michał Wawrzyńczak, Piotr Workowski.

Życzymy im jak najlepszego wyniku. Każdy z uczestników otrzymał upominek. Opiekunem konkursu w szkole była nauczycielka matematyki Teresa Wojciechowska.

Historia: konkurs wywodzi się z Australii, gdzie został zainaugurowany w latach osiemdziesiątych przez światowej sławy popularyzatora matematyki Petera O’Hallorana. W 1990 roku został po raz pierwszy zorganizowany w Europie na terenie Francji i podobnie jak w Australii zyskał od razu dużą popularność. Z inicjatywy matematyków francuskich konkurs ogarniało stopniowo coraz więcej krajów europejskich i nie tylko. W chwili obecnej jest najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie, bierze w nim udział ok. 4 mln uczniów. W Polsce, po raz pierwszy odbył się w 1992 r., a patronat nad „Kangurem” sprawuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne. Celem konkursu jest propagowanie kultury matematycznej w jak najszerszych kręgach uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (liceów, techników i zasadniczych szkół zawodowych). W 1994 roku zostało utworzone towarzystwo “Kangourou Sans Frontières”, skupiające organizatorów z wszystkich krajów. Na corocznym walnym zgromadzeniu ustala ono szczegóły najbliższej edycji konkursu i między innymi wybiera ostateczne zestawy zadań konkursowych spośród propozycji wcześniej nadesłanych przez poszczególne kraje. Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut.