Michał finalistą konkursu „Matematyka – Moja Pasja”

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego wraz z Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Uniwersytetu Łódzkiego są organizatorami konkursu „Matematyka – Moja Pasja”. Kierowany jest on do uczniów szczególnie uzdolnionych, wykazujących zainteresowanie matematyką, a obejmuje oprócz treści podstawy programowej również te, które wykraczają poza nią. Konkurs ma formę pisemną. Podczas jego trwania nie wolno korzystać z kalkulatorów ani z tablic ze wzorami. I stopień konkursu – szkolny, przeprowadzany został w dniu 7 grudnia 2018 r. i przystąpiło do niego 5 uczniów naszej szkoły: 4 z 3 LO-B i 1 uczeń z 3 T-B, natomiast II stopień – finał w dniu 6 lutego 2019 r. w budynku Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Matematyki i Informatyki. Uczeń klasy 3 LO-B – Michał Wawrzyńczak zdobył tytuł finalisty tego konkursu. Gratulujemy. Opiekunem była nauczycielka matematyki – Teresa Wojciechowska.