Promocja szkoły rozpoczęta!!!

W dniu 7 marca 2019 r. uczniowie: Natalia Kociak i Klaudia Gołembiewska z klasy 4 T-B, Natalia Banasiewicz i Kamil Kołaczyński z klasy 2 T-B oraz Ewelina Kruk, Julia Guzek, Dominika Karwat, Dawid Skóra, Krzysztof Motyl, Kacper Kosmowski z klasy 3 T-C pod opieką pani Małgorzaty Pietrzak – nauczyciela przedmiotów zawodowych i pani Ewy Ryfy – pedagoga szkolnego, wizytą w Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Zielkowicach rozpoczęli działania na rzecz promocji szkoły.

Spotkanie z klasą ósmą rozpoczęła pani Ewa Ryfa omówieniem czynników, jakie powinno brać się pod uwagę wybierając szkołę.
Kiedy pani Ewa Ryfa rozmawiała z najstarszą klasą, pani Małgorzata Pietrzak i uczniowie przybliżali najmłodszym uczniom SP Zielkowice zawód handlowca, ekonomisty i spedytora. Uczniowie klasy pierwszej z wielkim zapałem uczyli się obsługi kas fiskalnych oraz układali klocki na paletach. Atmosfera zabawy udzieliła się wszystkim.
Również uczniowie klasy ósmej, po omówieniu specyfiki poszczególnych kierunków naszej szkoły, dali się wciągnąć w zajęcia praktyczne.

Podkreślić należy, że uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczyli w wyjeździe promocyjnym, wykazali się wiedzą na temat szkoły i kierunków, których się uczą. Potrafili również umiejętnie kierować zadaniami praktycznymi.