Wojewódzki Turniej Wiedzy Ekonomicznej

W środę 27 marca 2019 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się XIV Turniej Wiedzy Ekonomicznej. Tegoroczne hasło przewodnie konkursu brzmiało „Polski przedsiębiorca wobec wyzwań gospodarki światowej”. Do Turnieju przystąpiły 33 drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego.

Naszą szkołę w eliminacjach do II etapu konkursu reprezentowały dwie trzyosobowe drużyny. W skład pierwszego zespołu wchodziły: Sylwia Pryk, Andżelika Witczak i Monika Zabrzewska – uczennice z klasy 4 T-A. Drugi zespół to: Patrycja Fuks, Magdalena Kędzierska i Monika Klimkowska – również uczennice z klasy 4 T-A.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 65 pytań. Pytania dotyczyły szczegółowych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki.

Reprezentantki naszej szkoły przygotowując się do konkursu poszerzyły swoją wiedzę i umiejętności z zakresu postrzegania i rozwiązywania problemów ekonomicznych oraz rozwinęły swoje zawodowe zainteresowania.