Udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki

W dniu 9 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy 2 LO-A wzięli udział w Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki odbywającym się na Uniwersytecie Łódzkim.

Kolejny już raz, w ramach współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych, młodzież poszerzała swoja wiedzę uczestnicząc w cyklu wykładów prowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego.

Pierwszy wykład, obejmował zagadnienia synoptyczne związane z prognozowaniem pogody. Prof. dr hab. Włodzimierz Pawlak w interesujący sposób wyjaśnił, jak powstaje prognoza pogody, jak prognozowano pogodę kiedyś, a jak robi się to dziś oraz dlaczego prognoza nie zawsze jest dokładna?

Drugi wykład dotyczył procesów wulkanicznych i ich katastrofalnych następstw dla środowiska przyrodniczego i człowieka. Prof. dr hab. Piotr Czubla, podając wiele przykładów, omówił w jaki sposób wielkie erupcje wulkaniczne pociągały za sobą zmiany klimatyczne, których skutkiem bywały klęski głodu i rozruchy społeczne. Szczegółowo i ciekawie przypomniał mechanizmy i produkty erupcji oraz wyjaśnił jak niewiele brakowało by około 75 tys. lat temu ofiarą jednej z takich katastrof padł nasz gatunek. Na szczęście udało nam się przetrwać, ale ślady kataklizmu w postaci znikomego zróżnicowania genetycznego czytelne są do dziś.

Trzeci Wykład, prof. dra hab. Edmunda Tomaszewskiego i mgr Mileny Kozek, traktował o niszczycielskiej sile wody czyli powodziach. Podczas wykładu zostały omówione typy powodzi oraz najbardziej spektakularne i ekstremalne zdarzenia powodziowe, pod względem ilości ofiar i strat materialnych, jakie miały miejsce na świecie i w Polsce. Dodatkowo, omówione zostały przyczyny „niszczycielskiej wody” oraz metody monitoringu tego zjawiska.

W przerwach pomiędzy kolejnymi wykładami młodzież miała czas na obejrzenie wystawy fotograficznej pod nazwą: „Geografia – proces, forma, obiekt” – edycja 2018/2019 oraz zrobienie sobie pamiątkowych zdjęć z wykładowcą i organizatorem konkursu i wystawy, profesorem Piotrem Czublą.