Wybory do Samorządu Uczniowskiego 2019 oraz do Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego

W środę, 9 października 2019 r. odbyły się wyboru do Samorządu Uczniowskiego, o funkcję przewodniczącego szkoły ubiegało się aż 18 osób. Po podliczeniu wszystkich głosów, wyniki przedstawiają się następująco:
Aleksandra Miziołek z klasy 3 T-A otrzymała 134 głosy
Natalia Mróz z klasy 2 LO-A otrzymała 99 głosy
Jakub Wiśniewski z klasy 2 T-C otrzymał 64 głosy
Oliwia Legat z klasy 3 T-C otrzymała 50 głosów
Magdalena Galińska z klasy 3 T-B otrzymała 36 głosów
pozostali kandydaci uzyskali od 1 do 17 głosów
ogólnie oddano 510 głosów ważnych.

10 października rozpoczyna pracę na rzecz Szkoły nowy Samorząd Uczniowski w składzie:

Przewodniczący: Aleksandra Miziołek 3 T-A
I zastępca Przewodniczącego: Natalia Mróz 2 LO-A
II zastępca Przewodniczącego: Jakub Wiśniewski 2 T-C
Sekretarz: Natalia Kowalczyk 2 T-B
Skarbnik: Oliwia Legat 3 T-C
Członkowie: Anita Anglikowska 1 LO-Bp
Oliwia Antos 2 T-C
Weronika Bogus 2 T-C
Paulina Dziedzic 2 T-C
Magdalena Galińska 3 T-B
Kamil Goliński 2 LO-B
Aleksandra Kapusta 2 T-B
Jowita Klepczarek 1 LO-Bp
Klaudia Madanowska 1 T-Bg
Dominika Muras 2 T-B
Anita Pietrzak 2 T-B
Aleksandra Siewierska 1 T-Bg
Natalia Siewierska 2 T-B
Klaudia Wrocławska 1 LO-Bp

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest pan Wojciech Czapnik

Dziękujemy również za pracę w Samorządzie tegorocznym maturzystom, którzy w obecnym roku szkolnym muszą skupić się na przygotowaniu do egzaminu dojrzałości: Martynie Kaźmierskiej, Arkadiuszowi Bazakowi, Monice Jurga, Patrycji Reczulskiej, Julii Kozakiewicz, Izabeli Łukawskiej i Annie Majewskiej.

Zapraszamy do współpracy wszystkich mających dobre pomysły dla szkoły, chętnych do pracy na rzecz innych i całej społeczności szkolnej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Łowickiego nr XIV/101/2019 z dnia 25 września 2019 r. została powołana Młodzieżowa Rada Powiatu Łowickiego, w której zgodnie ze statutem będzie zasiadać m.in. dwóch uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. W. Grabskiego.
Zgłoszenia należy kierować do opiekuna Samorządu Uczniowskiego do dnia 16 października, a głosowanie w tej sprawie decyzją Przewodniczącego Rady Powiatu zostało zarządzone na dzień 18 października 2019 r.