Nasi uczniowie na Dniu Maturzysty

W środę, 4 marca, uczniowie klas: 3 T-A, 2 T-A oraz 1 LO-Bg wraz z opiekunami wzięli udział w Dniu Maturzysty odbywającym się po raz 12. w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Młodzież zapoznała się z prezentacją multimedialną o Skierniewicach i strukturze samej uczelni.

Uczniowie wysłuchali także krótkich prelekcji dotyczących sztucznej inteligencji, umiejętności przydatnych w przyszłości, tj. jak i czego warto się uczyć. Poruszony został również temat tak powszechnych obecnie zagrożeń w sieci. Oprócz prelekcji, dla każdej z grup, przewidziano warsztaty poszerzające ich umiejętności w danej dziedzinie, np. ekonomiści zmierzyli się z pojęciem „prawa”, mogli podyskutować o obecnej sytuacji politycznej, jej zaletach i wadach. Przeprowadzone zostały dla nich także warsztaty z kreatywnego myślenia. Mogli również zgłębiać tajniki RODO oraz nowoczesne techniki walki z terroryzmem. Dla uczniów liceum przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące ochrony organizmów żywych oraz wirtualnej rzeczywistości.

Wizyta w skierniewickiej uczelni otworzyła naszym uczniom nowe perspektywy dalszego kształcenia.