Ogólnopolska Olimpiada Geograficzna „OLIMPUS”

26.03.2021 r. dziewiętnastu uczniów z klas: 2 LO-Ag i 2 LO-Bg wzięło udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Geograficznej „OLIMPUS”.

Z uwagi na ciekawą formę i interesujące pytania, młodzież z przyjemnością rozwiązywała 30 zadań testowych, jednocześnie sprawdzając swoją wiedzę i umiejętności z zakresu znajomości geografii Polski i mapy świata.

Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania, a dla najlepszych zostały przewidziane nagrody książkowe.

Udział uczniów w olimpiadzie, to doskonałe narzędzie urozmaicenia lekcji zdalnych z geografii oraz zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów. Wyniki tej oceny poznamy do 17 maja br. i mamy nadzieję, że będą one jak najwyższe, czego życzymy wszystkim naszym uczniom, którzy wzięli udział w teście!

Za organizację szkolnego etapu olimpiady odpowiadała pani Agnieszka Stępniewska.