Stypendia Starosty Łowickiego dla najlepszych w łowickim Ekonomiku

6 października (wtorek) odbyła się uroczystość nagrodzenia najlepszych uczniów szkoły stypendiami naukowymi ufundowanymi przez Starostę Łowickiego. Uroczystego wręczenia dyplomów potwierdzających otrzymania tego stypendium w obecności Dyrektor Szkoły – Małgorzaty Zielińskiej dokonali: Starosta Łowicki – Marcin Kosiorek oraz Ilona Wężowska – Dyrektor Wydziału Kontroli i Zarządzania Jednostkami.

Z uwagi na pandemię, inaczej niż w latach ubiegłych, uroczystość odbyła się w budynku naszej szkoły, a nie w siedzibie Starostwa.

Stypendium Starosty Łowickiego przyznawane jest co roku uczniom z najwyższą średnią ocen i wynosi 1500 zł. (150 zł miesięcznie w 10 ratach).

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu stypendia na rok szkolny 2020/2021 otrzymali:

IV Liceum Ogólnokształcące:
Eliza Panek z kl. 2 LO-Bg

Technikum nr 4:
Natalia Banasiewicz z kl. 4 T-A
Aleksandra Miziołek z kl. 4 T-A
Monika Bieguszewska z kl. 4 T-B
Szymon Gawryszczak z kl. 3 T-D
Andżelika Karwat z kl. 3 T-D

W tym miejscu warto przypomnieć, że przyznano również stypendia Prezesa Rady Ministrów dla najlepszego ucznia Liceum i najlepszego ucznia Technikum.

W tym roku szkolnym powyższe wyróżnienie otrzymali:

IV Liceum Ogólnokształcące:
Magdalena Ciąpała z klasy 2 LO-Bp (średnia ocen 5,29)
Artur Ciąpała z klasy 3 LO-B (średnia ocen 5,27)

Technikum nr 4:
Arkadiusz Wieteska z kl. 4 T-C (średnia ocen 5,33)

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w nauce.