Podsumowanie akcji charytatywnych

13 stycznia br. podsumowaliśmy dwie akcje charytatywne, które odbywały się na terenie naszej szkoły w I półroczu. Pierwszą z nich była zbiórka nakrętek plastikowych, które zostały przekazane Fundacji w Łowiczu, a pozyskane fundusze z ich sprzedaży przeznaczono na wsparcie leczenia pana Marka Dałka, który zmaga się z chorobą nowotworową. W sumie na rzecz Fundacji w listopadzie przekazaliśmy 140 kg nakrętek, w tym największą ilość zebrała klasa 1 LO-A – serdecznie GRATULUJEMY!!! Pozostała część nakrętek trafi do Hospicjum dla Dzieci w Łodzi. Akcja będzie kontynuowana w drugim semestrze.

Drugą inicjatywą, w którą włączyła się nasza szkoła na przełomie listopada i grudnia była Ogólnopolska akcja „Góra Grosza”, której celem było zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym. Wrzucając monetę na Górę Grosza przekazaliśmy środki niezbędne dzieciom do znalezienia bezpiecznego miejsca, pomocy w codziennej nauce, rozwijaniu pasji i talentów, rehabilitacji i usamodzielnieniu się. W sumie wartość zebranych „złotych monet” wyniosła 140,15 zł. W tej akcji największym zaangażowaniem wykazała się klasa 2 LO-A – serdecznie GRATULUJEMY !!!

Dziękujemy całej społeczności szkolnej za aktywny udział w ww. przedsięwzięciach. W ten sposób po raz kolejny okazaliście wielkie serce i tym samym wsparliście ludzi, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Cieszymy się, że los Waszych rówieśników nie jest Wam obojętny.