Stypendia Prezesa Rady Ministrów

8 lutego 2023 r. dwie uczennice Zespołu Szkól Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu: Magdalena Ciąpała z IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Dominika Kopeć z Technikum nr 4 odebrały dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnieniem tym nagradzani są uczniowie z najwyższą średnią ocen uzyskaną w poprzednim roku szkolnym.

Wojewódzka uroczystość wręczania dyplomów dla najlepszych uczniów w Łódzkiem odbyła się w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. W imieniu Premiera stypendia wręczyli – Łódzki Kurator Oświaty, Waldemar Flajszer i Wojewoda Łódzki, Tobiasz Bocheński. Gratulowali oni uczniom osiągania zamierzonych celów oraz odniesienia sukcesu naukowego. Podkreślali też, że uzyskane przez młodzież wyniki świadczą o nieprzeciętnym intelekcie i stanowią świadectwo wyjątkowej dojrzałości. Życzyli również kolejnych sukcesów oraz spełnienia marzeń i oczekiwań, zarówno zawodowych jak i osobistych.

My, społeczność szkolna, również przyłączamy się do życzeń i gratulacji.