Ekonomik pomaga Ukrainie

Wstrząsające wydarzenia związane z agresją Rosji na niepodległą i demokratyczną Ukrainę, a także masowy napływ do Polski ofiar tych działań, nie pozostały obojętne również społeczności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu.

Od początku marca uczniowie i pracownicy szkoły zaczęli przystępować do ogólnopolskich akcji pomocy dla mieszkańców objętego wojną kraju.

W ramach tych działań od 1 marca zbierano w szkole dary, w tym: ubrania, koce, środki opatrunkowe, higieniczne, leki i kosmetyki. Zebrane rzeczy przekazane zostały przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego do Centralnego Powiatowego Magazynu Darów i Pomocy dla Ukrainy mieszczącego się w ZSP nr 2 w Łowiczu.

Z kolei 8 marca uczniowie brali udział w kweście ulicznej zorganizowanej przez łowicki oddział PCK. Zebrane środki przeznaczone będą na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przybywają do naszego miasta.

Włączanie się społeczności szkolnej w różne formy pomocy dla naszych sąsiadów to oczywisty odruch serca.