Technikum nr 4 w Łowiczu w dziesiątce najlepszych szkół technicznych w województwie łódzkim

W dniu 11 stycznia 2023 r. w Pałacu Biedermanna w Łodzi odbyła się Gala ogłoszenia wyników Ogólnopolskiego Łódzkiego Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023, podczas którego wręczone zostały dyplomy dla najlepszych szkół średnich z regionu. Wśród najlepszych szkół technicznych Technikum nr 4 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu znalazło się na 6. miejscu. Srebrną Tarczę odebrała pani dyrektor Małgorzata Zielińska. Ponadto IV Liceum Ogólnokształcące wchodzące w skład ZSP nr 4 ponownie w ogólnopolskim rankingu Perspektyw zdobyło tytuł „Brązowej Szkoły”.

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2023 Technikum nr 4 zajęło 121. miejsce w kraju, otrzymując miano „Srebrnej Szkoły”.

Uczniowie technikum uzyskali 6. miejsce w województwie łódzkim i 1. w powiecie łowickim. IV Liceum Ogólnokształcące znalazło się w rankingu krajowym na 990. miejscu utrzymując miano „Brązowej Szkoły”. Uczniowie liceum zajęli 63. Miejsce w województwie łódzkim.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadziła też rankingi maturalne. W tej klasyfikacji Technikum nr 4 zajęło 239. miejsce w kraju.

W Rankingu 2023 analizowano wyniki 1360 liceów ogólnokształcących (spośród 2200) oraz 1185 techników (spośród 1745), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu.
Ogłoszono listę 1000. najlepszych liceów i 500. najlepszych techników.