Sukces uczniów Ekonomika w Ogólnopolskiej Olimpiadzie ZUS

Komitet Wojewódzki Ogólnopolskiej Olimpiady „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” ogłosił 21 grudnia 2022 roku wyniki I etapu konkursu. Szkolny etap zakończył się sukcesem trojga uczniów Technikum nr 4, kształcących się w zawodzie technik ekonomista: Martyny Zacharskiej i Agaty Szymańskiej z klasy 4 T-Ap oraz Bartosza Podkońskiego z klasy 4 T-Ag. Przedstawiciele Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu po raz kolejny, jako jedyni z powiatu łowickiego, przeszli do II etapu Olimpiady. Trzyosobowy zespół będzie reprezentował łowicki Ekonomik 7 marca 2023 roku w wojewódzkim etapie. Uczniowie (na zasadzie współzawodnictwa zespołowego) otrzymają do rozwiązania test wielokrotnego wyboru składający się z 25 pytań sprawdzających szczegółową wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych. Drużyna będzie walczyć o zdobycie jak najwyższego wyniku umożliwiającego udział w finale, który zaplanowany jest na 14 kwietnia 2023 r. w  Centrali ZUS w Warszawie. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach konkursowych zmagań!