Udział w Dniach Otwartych WNG UŁ

W dniach od 30 marca do 4 kwietnia br. klasa 3 LO-A uczestniczyła w formie online w Dniach Otwartych na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Na zaproszenie dziekana wydziału, w ramach współpracy naszej szkoły z uczelnią, uczniowie w godzinach popołudniowych przenosili się w jej mury za pośrednictwem platformy MS-Teams. Każdego dnia młodzież była zapoznawana z jednym z pięciu kierunków studiów wyższych prowadzonych przez wydział: Geoinformacja (27.03), Geomonitoring (28.03), Gospodarka przestrzenna (30.03), Geografia (03.04), Turystyka i rekreacja (04.04).

Podczas serii spotkań przedstawione zostały: cele kierunków, zasady rekrutacji, baza lokalowa, zaplecze dydaktyczne i rekreacyjne, terenowe stacje badawcze, międzynarodowe projekty naukowe, tradycje uczelni, koło naukowe „Geoholicy”, nauczane przedmioty, kadra nauczycieli akademickich oraz oferty pracy po ukończeniu wybranego kierunku studiów.

Spotkania prowadzone były przez władze wydziału, wykładowców akademickich, a także przez samych studentów, do których nasi uczniowie mogli bezpośrednio kierować pytania.

Dni Otwarte były bardzo ciekawe i pouczające, urozmaicone przez prezentacje multimedialne, liczne zdjęcia, filmy z życia studenckiego, a także przez bezpośredni wirtualny spacer po uczelni. Naszej młodzieży bardzo spodobały się zaprezentowane kierunki. Zachęceni do studiowania, rozważają kontynuowanie nauki na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

Koordynatorem pięciodniowych spotkań online była pani Agnieszka Stępniewska. Przypomnijmy, że dotychczas w ramach współpracy z WNG UŁ młodzież naszej szkoły brała udział m.in. w warsztatach przedmaturalnych „OGARNIJ GEGRĘ Z UŁ” i WIELKIEJ LEKCJI GEOGRAFII.