O tajnikach dziennikarstwa

Ośmioosobowa grupa dziewcząt, uczennic klasy 2 LO-A, uczęszczających na warsztaty dziennikarskie dojrzała do tego, by skonfrontować zdobytą w pierwszym semestrze zajęć wiedzę teoretyczną z doświadczeniem zawodowym redaktora naczelnego lokalnego tygodnika „Nowy Łowiczanin”.

Pan Wojciech Waligórski chętnie podzielił się ze słuchaczkami tajnikami dziennikarskiej profesji. Ze swadą opowiadał o początkach tworzenia gazety, w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku było to nie lada wyzwanie. Odsłonił kulisy dnia codziennego pracowników redakcji. Przedstawił, w jaki sposób podlegli mu dziennikarze zdobywają informacje, szukają interesujących tematów, podążają za prawdą. Niejednokrotnie przychodzi im mierzyć się z ludzkim cierpieniem i nieszczęściem, ale nawet w obliczu tak trudnych sytuacji zachowują profesjonalizm i niezbędny dystans, nie zapominając jednak o koniecznej empatii.

Grupa dziewcząt była żywo zainteresowana zdradzeniem recepty na sukces w zawodzie dziennikarza. Redaktor naczelny „NŁ” stwierdził, że takowa nie istnieje, a osiągnięcie laurów zależy od indywidualnych predyspozycji, osobowości i chęci przyszłych mistrzów pióra.