Szkolny Konkurs „Finanse na co dzień”

Credo życiowe Władysława Grabskiego powinno być przesłaniem dla uczniów naszej szkoły:

„(…) powinniśmy swe życie zapełniać czynami, które się staną chwałą naszego żywota, (…) i dorobkiem cywilizacyjnym całego społeczeństwa (…), wyobraźnią unosić się w przyszłość, ale rozumem trzymać się rzeczywistości.”
(W. Grabski, Rola społeczna obywatela ziemskiego, 1938)

W celu promowania powyższego motta życiowego Patrona przeprowadziliśmy w dniu 16 kwietnia 2019 r. Konkurs „Finanse na co dzień”, któremu przyświecały cele:

  • propagowanie dokonań W. Grabskiego jako Premiera II Rzeczypospolitej, męża stanu i autorytetu moralnego,
  • rozbudzanie zainteresowań wiedzą i umiejętnościami z dziedziny finansów wśród uczniów,
  • wyposażenie uczniów w kompetencje z zakresu finansów przydatne na co dzień,
  • promowanie uczniów posiadających szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień finansowych,
  • wspomaganie rozwoju zawodowego uczniów poprzez wskazanie użyteczności wykształcenia w dziedzinie ekonomii, finansów i bankowości.

W Konkursie wzięło udział 40 uczniów (głównie z klas pierwszych: 1 T-A, 1 T-B i 1 LO-B).

Test konkursowy składał się z dwóch części:

  1. Test wiedzy o życiu i działalności Władysława Grabskiego jako premiera II RP.
  2. Test wiedzy o finansach i ich przydatności na co dzień.

Szkolna Komisja Konkursowa wyłoniła czterech laureatów, którym składa serdeczne gratulacje.

Laureatami zostali: Janek Karczewski (1 T-A), Małgosia Latoszewska (1 LO-B), Karina Owczarek (1 LO-B) i Bartek Hetmanowski (1 T-A).

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na drugim etapie Konkursu, który odbędzie się w dniu 4 czerwca 2019 r. o godz. 10:50.