Złote Technikum i Brązowe Liceum!!!

Tegoroczny XXII Ranking Liceów i Techników, przeprowadzany przez Fundację Edukacyjną Perspektywy, jest dla naszej szkoły niezwykle korzystny.

W rankingu nasze Technikum uplasowało się na 4. miejscu w województwie łódzkim, a na 91. w kraju, zyskując tytuł „Złotej Szkoły”. Z kolei Liceum zajęło 49. miejsce w województwie łódzkim i 670. w Polsce, otrzymując tytuł „Brązowej Szkoły”.

Fundacja Edukacyjna Perspektywy przeprowadziła też rankingi maturalne. Okazało się, że w tej klasyfikacji Technikum nr 4 zajęło 135. miejsce w kraju.

Głównym kryterium rankingowym w klasyfikacji liceów i techników były wyniki matury, zarówno z przedmiotów obowiązkowych, jak i dodatkowych. W połączeniu z kryterium opartym na sukcesach szkół w olimpiadach oraz – w przypadku techników – z wynikami egzaminów zawodowych, dało to zestaw obiektywnych i sprawdzalnych kryteriów oceny. Kryteria te zostały uwzględnione w rankingu z różnymi wagami, adekwatnymi do ich znaczenia w ocenie pracy szkoły.

W Rankingu 2020 analizowano wyniki 2085. liceów ogólnokształcących oraz 1728. techników. Ogłoszono listę 1000. najlepszych liceów i 500. najlepszych techników.

Gratulujemy ubiegłorocznym abiturientom i nauczycielom sukcesu naszej szkoły!!!

U NAS WARTO SIĘ UCZYĆ!!! 🙂 🙂 🙂