Szkolny Quiz Wiedzy Geograficznej

W dniu 3 lutego 2020 r. w ZSP nr 4 w Łowiczu odbył się szkolny quiz geograficzny pn.: „Powtórka przed Maturą”, którego celem było sprawdzenie wiadomości i umiejętności z zakresu geografii fizycznej.

Quiz adresowany był do uczniów klas czwartych technikum i trzecich liceum, którzy będą zdawali egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym.

W zmaganiach uczestniczyło 55 tegorocznych maturzystów, których zadaniem było do każdego z 34 pytań z podanymi 4 odpowiedziami od A do D wybranie tylko jednej poprawnej odpowiedzi w czasie 45 minut. Ta ciekawa formuła quizu stanowiła zachętę do udziału bardzo dużej liczby uczniów.

Największą wiedzą z zagadnień geografii fizycznej tuż przed maturą wykazali się:
I miejsce: Piotr Galiński z kl. 4 T-D
II miejsce ex aequo: Aleksandra Kozioł z kl. 4 T-B i Piotr Panek z kl. 4 T-D
III miejsce ex aequo: Paulina Sochala z kl. 4 T-B i Karol Łąpieś z kl. 4 T-B

Zwycięzcom gratulujemy! Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy i oceny celujące z geografii. Dodatkową nagrodą dla laureata I miejsca było Repetytorium Maturalne z Geografii.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy i życzymy samych sukcesów na egzaminie majowym!