Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Podatkach

Czworo uczniów naszej szkoły – Daniel Marciniak i Klaudia Stefańska z klasy 4 T-B oraz Natalia Banasiewicz z klasy 3 T-A i Klaudia Grabowicz z klasy 3 T-B zakwalifikowało się do II etapu VIII Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Podatkach.
Etap wojewódzki Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach odbywa się pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Łodzi oraz Dziekana Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwuetapowy (etap I – szkolny, etap II – wojewódzki). Finał konkursu odbędzie się w Katowicach.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu jest: „Podatki – źródło finansowania budżetu państwa i samorządów”.

Celem Konkursu jest:
– budzenie i rozwijanie zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych,
– popularyzacja zawodu doradcy podatkowego,
– upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego,
– upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.
Nasi uczniowie przygotowali prace pisemne obejmujące następujące zagadnienia:
1. Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Jakie instrumenty ma państwo do ściągania podatków?
3. Zerowy PIT dla młodych – stosowanie i rozliczanie.
4. Na jakie cele są przeznaczane wpływy z poszczególnych podatków w Polsce?

Gratulujemy naszym uczniom i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim, który odbędzie się 12 marca 2020 r.

Koordynatorki konkursu Marzena Wnuk i Grażyna Kaba