Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla naszych najzdolniejszych uczniów Technikum

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2019/2020 czworo uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. W ramach naboru do organizatorów projektu wpłynęło ogółem 3139 wniosków, z których wybrano najlepszych. Wśród nich są następujący reprezentanci naszego Technikum:
Natalia Niźnik z klasy 2 T-D (technik spedytor)
Justyna Masłowska z klasy 4 T-A (technik ekonomista)
Izabela Łukawska z klasy 4 T-A (technik ekonomista)
Daniel Marciniak z klasy 4 T-B (technik ekonomista).

Opiekunkami stypendystów są nauczycielki przedmiotów zawodowych: Paulina Wiosetek-Kraszewska i Marzena Wnuk.

Projekt pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” realizowany przez Województwo Łódzkie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program stypendialny realizowany jest w roku szkolnym 2019/2020 przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Celem programu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego zdolnych uczniów, kształcących się w ogólnodostępnych szkołach zawodowych mających siedzibę na terenie województwa łódzkiego (z wyłączeniem szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych), którzy osiągają wysokie wyniki w nauce.

Warto było ubiegać się o udział w projekcie, gdyż stypendium otrzymywane przez zakwalifikowane osoby wynosi nawet kilka tysięcy złotych, które można przeznaczyć na wydatki związane ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, pozaszkolnymi, rozwojem pasji, zdobyciem niezbędnych kwalifikacji oraz umiejętności przydatnych w późniejszym życiu zawodowym.