Samorząd Uczniowski 2021

Do tegorocznych wyborów na funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego zgłosił się tylko jeden kandydat. W związku z tym Samorząd Uczniowski, 5 października 2021 r. podjął decyzję o bezprzedmiotowości oraz bezcelowości organizowania wyborów i przez aklamację powierzył funkcję Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Magdalenie Ciąpale.
Nowy skład Samorządu Uczniowskiego przedstawia się następująco:

Przewodniczący: Magdalena Ciąpała z kl. 3 LO-Bp
I-szy Zastępca Przewodniczącego: Jowita Klepczarek z kl. 3 LO-Bp
II-gi Zastępca Przewodniczącego: Amelia Kołosowska z kl. 3 LO-Ap
Sekretarz: Martyna Buczek z kl. 2 T-A
Skarbnik: Oliwia Tracz z kl. 3 LO-Ap
Członkowie:
Patrycja Beczek z kl. 1 T-B
Wiktoria Florczak z kl. 1 T-A
Krystian Grzyb z kl. 1 T-B
Julia Kankiewicz z kl. 1 T-A
Klaudia Kolos z kl. 1 T-B
Klaudia Madanowska z kl. 3 T-Bg
Aleksandra Siewierska z kl. 3 T-Bg
Maciej Świątek z kl. 1 T-A
Klaudia Wrocławska z kl. 3 LO-Bp

Reprezentantami szkoły w Młodzieżowej Radzie Powiatu Łowickiego nadal pozostają:
Weronika Bogus z kl. 4 T-C i Natalia Siewierska z kl. 4 T-B.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są nauczyciele: Wojciech Czapnik i Monika Pilichowska.

Wszystkich, którzy mają ciekawe pomysły, są kreatywni, nie boją się nowych wyzwań i chcieliby działać na rzecz szkoły i jej społeczności serdecznie zapraszamy do współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Dziękujemy również za pracę na rzecz szkoły tegorocznym maturzystom: Natalii Kowalczyk z kl. 4 T-B, Jakubowi Wiśniewskiemu z kl. 4 T-C, Paulinie Dziedzic z kl. 4 T-C, Oliwii Antos z kl. 4 T-C, Aleksandrze Kapuście z kl. 4 T-B, Dominice Muras z kl. 4 T-B i Anicie Pietrzak z 4 T-B życząc sił w czasie przygotowań do egzaminów.