Ogólnopolski Konkurs Geograficzny „Multitest”

19 i 20 października br. 48 uczniów z klas: 2 LO-A, 3 LO-Ag i 3 LO-Ap przystąpiło do ogólnopolskiego konkursu geograficznego, którego organizatorem było warszawskie Centrum Edukacji Szkolnej.

Uczniowie w ciągu 60 minut rozwiązywali test wielokrotnego wyboru o zróżnicowanym stopniu trudności, przygotowany przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Zakres materiału zawarty w zadaniach konkursowych uwzględniał wymagania edukacyjne z klasy pierwszej i drugiej liceum ogólnokształcącego określone w programie nauczania zatwierdzonym przez MEiN.

„Multitest” przeznaczony był dla wszystkich chętnych uczniów i okazał się doskonałym narzędziem do powtórzenia oraz sprawdzenia wiedzy i umiejętności z okresu nauki zdalnej.

Dziękujemy wszystkim naszym uczniom za tak liczny udział.

Wyniki konkursu poznamy 14 grudnia br. a już dziś życzymy, by były one jak najwyższe!