GEO – PLANETA I EKO – PLANETA — ogólnopolskie konkursy przyrodnicze

Pod koniec listopada br. uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu uczestniczyli w dwóch ogólnopolskich konkursach zorganizowanych, w formie zdalnej, przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” z Grodziska Mazowieckiego.

25 listopada 46 uczniów z klas: 2 LO-Ag, 2 LO-Bg, 3 LO-A, 4 T-A i 4 T-C wzięło udział w XVII edycji konkursu „EKO – PLANETA” w kategorii „Żak”. Rozwiązywali oni test opracowany przy współpracy merytorycznej pracowników Katedry Kształcenia Środowiska Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Składał się on z 30 pytań zamkniętych, obejmujących m. in. wiadomości z przyrody i ochrony środowiska oraz jednego pytania opisowego dotyczącego parków narodowych.

30 listopada 62 uczniów z klas: 2 LO-Ag, 2 LO-Bg, 3 LO-A, 4 T-A, 4 T-B, 4 T-C i 4 T-D wzięło udział w XII edycji konkursu „GEO – PLANETA” w kategorii „Żak”. Rozwiązywali oni test opracowany przy współpracy merytorycznej pracowników Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Składał się on z dwóch części – 30 pytań zamkniętych z zakresu znajomości geografii Polski i świata oraz jednego pytania otwartego dotyczącego walorów turystycznych trzech wybranych miejsc w Polsce wartych głębszego poznania.

Obydwa konkursy przyciągnęły ogromną liczbę uczestników, wśród nich znaleźli się miłośnicy przyrody, pasjonaci podróżowania, nie zabrakło też tegorocznych maturzystów chcących sprawdzić swoją wiedzę przed egzaminem maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym.

Wyniki konkursów poznamy do końca marca 2021 r. Życzymy wszystkim uczniom jak najlepszych rezultatów, gdyż na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie obydwu konkursów na etapie szkolnym była nauczycielka geografii ZSP 4 – pani Agnieszka Stępniewska.