Tydzień dla Profilaktyki Chorób Zakaźnych

W dniach 12-16 września przyłączyliśmy się do akcji informacyjno-edukacyjnej Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych organizowanej przez MEiN i GIS. Celem przedsięwzięcia było uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony.

Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania tej tematyki z wykorzystaniem różnych metod. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych.

Uczniowie wszystkich klas przygotowali plakaty o tematyce zdrowotnej. Można je oglądać na korytarzach szkoły. Wychowawcy na zajęciach, wykorzystując materiały przygotowane przez GIS oraz organizacje pozarządowe, propagowali korzyści dotyczące zdrowia i wczesnej profilaktyki, a także właściwe zachowania zdrowotne.

Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych stał się dla nas okazją, aby w przyjaznej atmosferze i ciekawej formie przybliżyć wiedzę i umiejętności potrzebne do dbania o zdrowie własne i najbliższych.

Pakiet materiałów informacyjno-edukacyjnych jest dostępny w zakładce PEDAGOG SZKOLNY.