#Pamiętamy – Narodowe Święto Niepodległości w Ekonomiku

Obchody Święta rozpoczęły się 10 listopada uroczystym apelem szkolnym, na którym uczniowie zaprezentowali program słowno-muzyczny przypominający trudny czas zaborów, bohaterskie zrywy powstańcze, a także początki niepodległego państwa. W trakcie akademii nauczyciele i młodzież włączyli się także do ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu” i o godz. 11.11 odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego.

Delegacja szkoły wraz z panią dyrektor, Małgorzatą Zielińską, wzięła też udział w powiatowo-miejskich obchodach 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, które odbyły się tradycyjnie pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przy ul. Podrzecznej.

Z kolei w piątek, 11 listopada, uczniowie wraz z opiekunem uczestniczyli w pochodzie ulicami miasta, niosąc wraz z innymi olbrzymią biało-czerwoną flagę.