Technikum nr 4 w Łowiczu wśród najlepszych szkół technicznych w województwie łódzkim

W Ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2024 Technikum nr 4 zajęło 222. miejsce w kraju (w ubiegłym roku było to 121. miejsce), otrzymując miano „Srebrnej Szkoły”.
W 26. edycji Rankingu Liceów i Techników Perspektywy analizowały wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu (szkoły, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej). Lista rankingowa Perspektyw obejmuje co rocznie 1000. najlepszych liceów i 500. najlepszych techników w kraju.