„Roślinna paleta barw” – warsztaty na Uniwersytecie Łódzkim

Uczniowie I klasy o profilu psychologicznym w dniu 15 kwietnia 2024 r. uczestniczyli w zajęciach na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Początkowo młodzież wysłuchała wykładu pt. „Plastic not fantastic”. Przedstawił on skalę problemu wieloletniego, bezmyślnego użycia plastiku w naszym życiu. Uczniowie dowiedzieli się, jak zminimalizować zanieczyszczenia środowiska tworzywami sztucznymi. Później odbyły się zajęcia warsztatowe. Młodzież została podzielona na dwie grupy. W czasie ćwiczeń uczniowie mogli poznać bogate wnętrze komórek i zaobserwować struktury roślinne w mikroskopie świetlnym i fluorescencyjnym. Uczniowie wykonywali preparaty z cebuli, papryki, trzykrotki i ziemniaka. Mogli zaobserwować barwniki zgromadzone w wakuoli i plastydach oraz materiały zapasowe roślin. Największe wrażenie zrobiła na uczniach roślinna paleta barw, zmiana zabarwienia antocyjanów w zależności od odczynu środowiska. Dodatkową atrakcją było zaobserwowanie w mikroskopie fluorescencyjnym chlorofilu. Ten popularny zielony barwnik roślinny , wbrew nazwie, zabarwiał się na czerwono. Była to ciekawa lekcja biologii, która przyczyniła się do rozwijania zainteresowań przyrodniczych uczniów.