„Moje Everesty” – czyli my na Wielkiej Lekcji Geografii

17 listopada br. 15 uczniów z klasy 3 LO-A pod opieką p. Agnieszki Stępniewskiej uczestniczyło w ogólnopolskim wydarzeniu, jakim była Wielka Lekcja Geografii zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki.

Temat przewodni tegorocznej XV edycji WLG brzmiał: „W poszukiwaniu Everestów”. Młodzież wysłuchała 5 wykładów naukowych poświęconych geografii gór. Bardzo interesujący okazał się wykład dr hab. Marka Barwińskiego pt.: „Na tropach jaków, czyli trekking dookoła Annapurny w Himalajach Nepalu”, w którym zaprezentował on unikalną przyrodę widzianą z górskich szlaków i życie mieszkańców na tych terenach.

Kolejne inspirujące prezentacje przedstawili profesorowie uniwersyteccy – podróżnicy oraz himalaista – pasjonat przyrody i przygody. Wszystkie były urozmaicone ciekawymi filmami, zdjęciami krajobrazów górskich z różnych kontynentów, przez co zrobiły na naszych uczniach ogromne wrażenie.

Dodatkową atrakcją było zwiedzanie wystawy fotografii „Góry Zbyszka Łuczaka” – patrona tego wydarzenia, natomiast na koniec młodzież rozwiązywała test konkursowy sprawdzający wiedzę i umiejętności nabyte podczas tej wielkiej lekcji.

Podsumowując spotkanie należy stwierdzić, iż każdy z nas ma w życiu swoje „Everesty” i nieważne, jakie one są, ale ważne, z kim je zdobywamy.