Jan Mela wbija do Twojego Miasta

28 maja 2024 r. Jan Mela – podróżnik, działacz społeczny, najmłodszy w historii zdobywca obydwu biegunów Ziemi w jednym roku i pierwsza osoba niepełnosprawna, która tego dokonała, w ramach prelekcji „Jan Mela wbija do Twojego Miasta”, podzielił się z uczniami szkół ponadpodstawowych w Łowiczu, swoją historią, w której pomimo niepełnosprawności konsekwentnie spełnia swoje największe marzenia i pasje.

W czasie spotkania podróżnik motywował młodych ludzi do wyznaczania celów, odnajdywania w sobie nadziei i siły do mierzenia się z przeciwnościami oraz walki o marzenia. Zachęcał do budowania życia wolnego od uzależnień, pełnego pasji oraz determinacji i odwagi w podejmowaniu decyzji.

Jan Mela jest ambasadorem programu „Dobry Temat”, którego pomysłodawcą jest pan Piotr Szwędrowski z Fundacji Wypłyń na Głębie.

„Dobry Temat” to hybrydowy program profilaktyki uniwersalnej dla młodzieży szkolnej stworzony wspólnie z ekspertami dziedzin: profilaktyki, psychologii, pedagogiki. Jego głównym celem jest odkrywanie i wzmacnianie zasobów młodzieży rozumianych jako umiejętności, kompetencje, postawy, które wspierają konstruktywne rozwiązywanie problemów i radzenie sobie z czynnikami stresogennymi. Od września 2023 r. program jest realizowany w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu.

Spotkanie odbyło się dzięki współpracy naszej szkoły z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łowiczu, sfinansowane było ze środków własnych Gminy Miasta Łowicz w realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Łowicza na lata 2022-2024.