Sukcesy geograficzne naszych uczniów

Bardzo miło nam poinformować, że trzech naszych uczniów z klas Liceum biorących udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „GALILEO”, w dniu 7 marca br. zakończyło ogólnopolską rywalizację z sukcesami.

Celem testu konkursowego było rozwijanie zainteresowań geograficznych, upowszechnianie wiedzy geograficznej oraz sprawdzenie wiadomości i umiejętność.

Oto nasi najlepsi geografowie:
1. Maja Ziółkowska z klasy 2 LO-A uzyskała tytuł laureata – 7 miejsce w Polsce. (Liczba wszystkich uczestników 184. Maja zdobyła 46 pkt. na max.52, co stanowi 88,46%)
2. Wojciech Świdrowski z klasy 3 LO-B uzyskał tytuł laureata – 9 miejsce w Polsce. (Liczba wszystkich uczestników 171. Wojtek zdobył 44 pkt. na max.52, co stanowi 84,62%)
3. Jan Skwarna z klasy 2 LO-A uzyskał wyróżnienie – 11 miejsce w Polsce. (Liczba wszystkich uczestników 184. Janek zdobył 42 pkt. na max.52, co stanowi 80,77%)

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw!!!

Warto podkreślić, że Maja i Janek na co dzień uczą się geografii w zakresie rozszerzonym, natomiast Wojtek jest pasjonatem geografii i wykazuje duże zainteresowania geograficzne, pomimo że realizuje ten przedmiot w zakresie podstawowym, to po raz kolejny osiągnął sukces.

Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy uznania.

Naszych laureatów do konkursu przygotowywała nauczycielka geografii p. Agnieszka Stępniewska, która cieszy się z osiągnięć swoich uczniów i jest z nich bardzo dumna.