Uroczyste wręczenie stypendiów Prezesa Rady Ministrów

Dwie uczennice łowickiego Ekonomika (ZSP nr 4) – Patrycja Słomska z kl. 3 LO-AAleksandra Miziołek z kl. 3 T-A odebrały 18 lutego 2020 roku dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2019/2020. Wyróżnienie to przyznawane jest za osiągnięcia edukacyjne uczniów w poprzednim roku szkolnym.

Oto krótkie sylwetki naszych stypendystek:

Patrycja Słomska – ukończyła rok szkolny 2018/2019 z wyróżnieniem uzyskując najwyższą w szkole średnią ocen rocznych – 5,18; w klasyfikacji rocznej otrzymała 4 oceny celujące (z kultury krajów anglojęzycznych, religii, wychowania fizycznego oraz historii i społeczeństwa), 5 ocen bardzo dobrych, 2 oceny dobre oraz wzorową ocenę z zachowania.

Aleksandra Miziołek – ukończyła rok szkolny 2018/2019 z wyróżnieniem uzyskując najwyższą w technikum średnią ocen – 5,13; w klasyfikacji rocznej uzyskała 5 ocen celujących (z wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego w branży ekonomicznej, wychowania fizycznego, religii oraz praktyki zawodowej), 7 ocen bardzo dobrych, 3 dobre oraz wzorową ocenę z zachowania.

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom, zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, odbyła się w auli im. W. Szuberta Uniwersytetu Łódzkiego. Dyplomy stypendystom, w imieniu Prezesa Rady Ministrów, wręczyli Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki oraz Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty. Na uroczystości obecna była Pani Małgorzata Zielińska – Dyrektor ZSP nr 4 w Łowiczu.

Uczennicom, wyróżnionym tytułem Stypendysty Prezesa Rady Ministrów, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.