II miejsce w kraju dla uczennicy łowickiego Ekonomika!

Z radością i dumą informujemy, że uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 w Łowiczu Milena Walędzik z klasy 2 LO-Ag zajęła II miejsce w kraju w ogólnopolskim Wielkim Teście Edukacyjnym „MORZA I LĄDY” – edycja 2021.

24 marca br. Milena rozwiązywała w formie zdalnej test konkursowy składający się z 25 pytań zamkniętych i otwartych. Pytania nie były łatwe, ponieważ prawidłowe odpowiedzi na nie wymagały gruntownej wiedzy z zakresu geografii fizycznej, a dodatkowo uczestnicy musieli wykazać się dużą znajomością zagadnień dotyczących wpływu Księżyca na życie na Ziemi.

Spośród młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski, to właśnie Milena zakończyła swoje zmagania ogromnym sukcesem, uzyskując aż 90% punktów, II miejsce w Polsce i tytuł laureata.

Milena uczy się w drugiej klasie IV Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu o profilu humanistyczno-językowym z rozszerzoną geografią. Jest bardzo dobrą uczennicą, interesuje się geografią i chętnie bierze udział w konkursach związanych z tym przedmiotem. W przyszłości zamierza studiować psychologię.

Nagrodą dla uczennicy jest sprzęt elektroniczny, dyplom laureata oraz list gratulacyjny. My też dołączamy do tych gratulacji i życzymy Milenie dalszych sukcesów!!!

Konkursy geograficzne cieszą się dużą popularnością wśród młodzieży, np. w tej edycji testu „Morza i Lądy” w samym tylko Ekonomiku przystąpiło do niego aż 31 uczniów z kilku klas.