II miejsce Julii Kapusty z kl. 2 LO-Ag w Konkursie Wiedzy o Austrii

9 czerwca 2021 roku trzyosobowa reprezentacja uczniów naszej szkoły z klasy 2 LO-Ag brała udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego oraz Konkursie Wiedzy o Austrii. W konkursach uczestniczyli uczniowie szkół ponadpodstawowych powiatu łowickiego. W pierwszej części uczestnicy rywalizacji rozwiązywali test pisemny sprawdzający umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz pisanego, a także znajomość struktur leksykalno-gramatycznych. Kolejnym etapem zmagań był Konkurs Wiedzy o Austrii, polegający na rozwiązywaniu testu pisemnego dotyczącego ogólnej wiedzy o Austrii, jej kultury, sztuki, geografii i obyczajów. Uczennica naszej szkoły Julia Kapusta z klasy 2 LO-Ag zajęła w tym konkursie drugie miejsce.

Wszystkim gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego.