Ogólnopolski Turniej Wiedzy Ekologicznej Be.Eco

18 kwietnia br. odbył się w naszej szkole ogólnopolski turniej wiedzy ekologicznej Be.Eco, którego celem było sprawdzenie wiedzy oraz podniesienie świadomości ekologiczno-klimatycznej uczniów. Konkurs okazał się idealnym narzędziem do realizacji zadań szkoły związanych z edukacją ekologiczną i klimatyczną oraz celami zrównoważonego rozwoju zawartymi w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz w podstawie programowej.

Turniej odbył się online na platformie edukacyjnej, a wzięli w nim udział uczniowie z klas: 1 LO-A, 1 T-A, 1 T-B, 1 T-C, 1 T-D, 1 T-E, 2 LO-A, 2 LO-B, 2 T-A, 2 T-C, 3 LO-A, 3 LO-B, 3 T-B. Jesteśmy przekonani, że zdobytą wiedzę nasi uczniowie zastosują w praktyce, jednocześnie zachęcamy wszystkich do dbania o środowisko, segregowania odpadów i stosowania eko praktyk na co dzień.