W banku

04.04.2022 r. uczniowie klasy 1 T-C (technik rachunkowości) odwiedzili Bank PeKao S.A. Oddział w Łowiczu. Wizyta odbyła się w ramach projektu edukacyjnego „Bakcyl”, który jest realizowany w naszej szkole.

Spotkanie z młodzieżą poprowadził Pan Janusz Sobotko – Kierownik Zespołu Bankowości Detalicznej, który rozpoczął od oprowadzenia uczniów po wszystkich działach i komórkach banku, opowiadając jak wygląda praca na każdym ze stanowisk. Następnie uczniowie mieli okazję porozmawiać na temat produktów oferowanych w placówce, p. Sobotko przybliżył tematykę rachunków bankowych, kredytów, funduszy inwestycyjnych oraz bankowości elektronicznej.

Wizyta przybliżyła uczniom specyfikę pracy w banku, a pozyskaną wiedzę młodzież z pewnością wykorzysta na lekcjach przedmiotów zawodowych.